Bel ons via 0527-651761 of stuur een e-mail.

Ontwerp en advies over aarding

Ontwerp en advies over aarding op uw leidingnetwerk is naast het leveren, installeren en onderhouden van kathodische bescherming systemen, een belangrijke dienstverlening. Zo weten we zeker dat aan alle veiligheidseisen en de hoogste kwaliteitsnormen wordt voldaan en kunnen we de klant optimaal adviseren.

Goed ontwerp essentieel

Aardingssystemen kunnen op veel verschillende manieren tot stand komen, echter om overzicht te houden en te waarborgen dat het aardsysteem nabij alle gewenste systemen en apparaten correct werkt is een goed ontwerp noodzakelijk. Het simpelweg doorlussen van aarddraden tussen apparaten is al lang niet meer van deze tijd.

Korf KB (Kathodische Bescherming) verzorgt voor veel klanten in Nederland en België de aardingsvoorzieningen, onder andere op de bouwlocaties. Deze aardingssystemen zijn speciaal ontworpen voor het type bodem, de vorm van de aarding en de gekoppelde apparaten en keten.

Aarding bij drainagesystemen

Naast het aarden van diverse installaties en locaties, ontwerpt en plaatst Korf KB ook zeer specifieke aardingssystemen voor bijvoorbeeld drainagesystemen. De aardingen worden dan op basis van de gewenste drainagestromen ontworpen en kunnen hierdoor extreem laag worden. Om deze lage verspreidingsweerstanden te behalen kan een aardingssysteem soms uit meerdere aardnesten bestaan met elk tot wel vijf elektrodes. Het is voor deze systemen ontzettend belangrijk dat deze juist ontworpen worden om eventuele verliezen te minimaliseren.

Installatie en oplevering na ontwerp en advies aarding

Korf KB beschikt over moderne gereedschappen en ervaren personeel voor het installeren van aardings- en potentiaalvereffeningssystemen. Door de inzet van het juiste gereedschap per project wordt er efficiënt en kostenbesparend gewerkt.

Van elke opgeleverde installatie wordt een opleverrapport opgesteld. Hierin is onder andere terug te vinden welke units er – op welke wijze – zijn gekoppeld en wat de overgangsweerstand van het aardpunt is. Ook wordt er om de drie dieptemeters een weerstandsmeting uitgevoerd en gerapporteerd op het opleverdocument. Op deze wijze is te zien dat de weerstand afneemt naar mate er dieper wordt geslagen. De uiteindelijke aardverspreidingsweerstand wordt bepaald aan de hand van de NEN 1010-standaard, eisen uit het bestek of wensen van de klant.

Periodieke metingen aarding

Korf KB (kathodische bescherming) voert ook periodieke inspecties uit. Tijdens deze inspecties wordt de werking gecontroleerd door middel van het uitvoeren van weerstandsmetingen tussen de objecten en het aardpunt. Tevens wordt de aardverspreidingsweerstand van de aarding gemeten. Het is raadzaam de periodieke metingen uit te laten voeren in verschillende seizoenen. Door o.a. vocht en droogte kunnen er verschillen in weerstand optreden.