Bel ons via 0527-651761 of stuur een e-mail.

Coatingsysteem ondergrondse leidingen

Coating is de “first line of defence” tegen mechanische beschadigingen en corrosie van het stalen object in een elektrolyt. De keuze voor de soort en het type coating is afhankelijk van het toepassingsgebied. De oudere coatings zijn met name de bitumen coatings; deze worden niet meer toegepast. Tevens is de kans op aanwezigheid van asbest in de oudere bitumen coatings groot. De huidige coatings zijn de PE-coatings. Het herstel van beschadigingen in een coating kan met diverse (coating) herstelsystemen gedaan worden.

Coatingherstel / toegepaste systemen

Beschadigingen van de uitwendige bekleding kunnen diverse oorzaken hebben. Ze kunnen optreden tijdens het bekleden in de fabriek, opslag en transport, tijdens aanleg, in de bedrijfsvoeringfase etc. Voor herstel van beschadigingen dient er eerst een visuele inspectie uitgevoerd te worden. Deze bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Onderzoeken van de bekleding (bekledingstype, dikte, beschadigingen etc.)
 • Onderzoeken van staaloppervlak (kleur staaloppervlak, aanwezige (type) corrosie etc.)
 • Bepalen van toe te passen coating (herstel) systeem

Korf KB kan reparaties van schades in uitwendige bekleding uitvoeren. Wij zijn gecertificeerd om de volgende coating (herstel) systemen toe te passen:

 • Stopaq
 • Densoleen
 • KEBU
 • Bitumen
 • Protegol (spotrepair epoxy coating)
kathodische bescherming revisie resultaat

Project aanpak

Korf KB (kathodische bescherming) kan u als leidingeigenaar alles uit handen nemen, omdat wij het ’project’ coatingherstel van A tot Z kunnen coördineren. Denk hierbij aan de volgende onderdelen:

 • Aanvraag vergunningen/toestemming van gemeente, provincie etc.
 • Verzorgen wegafzetting conform CROW 96B
 • Ontgraven leiding
 • Uitvoeren visuele inspectie
 • Uitvoeren coatingherstel
 • Herstelde bekleding afvonken
 • Aanvullen bouwput en afwerken
 • Leveren opleveringsrapportage