Bel ons via 0527-651761 of stuur een e-mail.

KB en aarding voor Zonneparken

Beïnvloeding van gasleidingen door nabijgelegen zonneparken. Onder andere gastransportleidingen zijn voorzien van kathodische bescherming (KB). Dit systeem dient ervoor om corrosie tegen te gaan. Dit wordt gerealiseerd door een constant aanwezige beschermpotentiaal (bp) van ca. – 1500 mV op de leiding. Door externe bronnen zoals zonneparken kan deze spanning zodanig worden beïnvloed dat de bp te laag of te hoog wordt. In dat geval kan geen volledige bescherming tegen corrosie worden geboden en kan de leiding worden aangetast. Om veiligheidsredenen is dit niet geoorloofd.

Wat kan Korf KB voor u betekenen

Het park volledig potentiaal vereffend maken.

Aardingen (buiten de toegestane “belemmeringsstrook”) aanbrengen.

Kathodische bescherming voor het park en nabij gelegen leidingen.

Afstandsbewaking t.b.v. KB in de omgeving van het park.

Wij hebben al enkele tientallen zonneparken voorzien van CIP metingen en Kathodische bescherming in de afgelopen jaren. Van Amsterdam, Den Helder en Kerkrade, wij realiseerden daar meetpunten t.b.v. de KB welke doorverbonden zijn met de dichtbij gelegen leidingen en met het zonnepark. Zodoende kan er gemeten worden of er geen ontoelaatbare spanningen in de bodem optreden.

Zonnepark Rikkering