Bel ons via 0527-651761 of stuur een e-mail.

Kathodische bescherming ontwerpen en bouwen

Een goed ontworpen Kathodische Bescherming systeem is wenselijk voor de levensduur van uw assets. Bij Korf KB ontwerpen wij dit zoals in de norm NEN12954 is vastgelegd en opmaat. Er bestaat helaas niet iets als een standaard KB systeem. Elk systeem en elke methode heeft zijn voor- en nadelen. Per project, leiding of tank binnen een systeem is onderzoek nodig. Zodat duidelijk is wat voor effect de aanpassing heeft op bestaande KB systemen.

In het geval van een nieuw Kathodische Beschermingssysteem zullen we moeten vaststellen welk type systeem het meest geschikt is. Dit is onder meer afhankelijk van het te beschermen object, de grondsoort waarin het object wordt geplaatst en het soort coating dat is aangebracht.

Veelal zijn de kathodische bescherming systemen opgedeeld in 2 types:

Type 1
met galvanische anodes (opoffering van bv Magnesium blokken/linten)

Type 2
met opgedrukte stroom door middel van een DC omvormer (gelijkrichter)

Bij een nieuw te ontwerpen KB systeem, zal er onderzocht worden wat dé geschikte methode is. Dit is afhankelijk van bijvoorbeeld de omvang van de te beschermen objecten, het soort bodem waar het object in is geplaatst en het soort coating dat toegepast is.

Vooronderzoek

Korf KB kan aan de hand van vooronderzoek en gedegen kennis en ervaring, advies geven in de vorm van een generiek Kathodische bescherming plan of Kathodische bescherming (KB) werkplan.

Gecertificeerd

Zodra een nieuw of aangepast KB systeem in bedrijf wordt gekomen kan Korf KB de oplevering verzorgen en door middel van een opleveringsrapport aantonen dat het systeem voldoet aan de gestelde eisen in onder andere de NEN12954. Tevens zal in dit rapport worden aangegeven wat de controles en het onderhoud in houdt.

Neem contact op
Kathodische bescherming ontwerpen
Werken aan een nieuw ontworpen KB systeem.

Wist u wat …

Een  opofferingsanode of ook wel gewoon Anode genoemd, is een stuk metaal dat een sterkere reductor (onedeler) is dan het metaal waarmee het contact heeft. De anode oxideert in plaats van het metaal waarmee het contact heeft, bijvoorbeeld een (gas/water/olie)leiding in de grond. Deze Kathodische bescherming is nodig in omgevingen waar de leiding in de grond of in het water ligt. Afhankelijk van het soort metaal dat tegen corrosie moet worden beschermd, en of het een zoet- dan wel zoutwatermilieu betreft, bestaat een anode uit een legering van zink, magnesium en/of aluminium. De anode zal na verloop van tijd geheel opgelost zijn en wordt vervangen.

Metalen oxideren, roesten dus. Als dat een, even als voorbeeld, gasleiding is in de grond kan dat gevaarlijk zijn. Lekkage en de gevolgen daarvan kunnen enorm zijn. Kathodische Bescherming zorgt ervoor dat een leiding niet roest. Dat gebeurt door de hiervoor genoemde opofferingsanode. Deze zal dus roesten/oxideren in plaats van de gasleiding. Doormiddel van laag volt stroom kabels te verbinden vanaf de leiding aan de anode (positief geladen), wordt de leiding negatief geladen en beschermd tegen oxidatie. Roest dus. En dat werkt uiteraard overal waar met metaal gewerkt wordt, én beton, schepen, leidingen. Kijk ook op Wikipedia (link)

Door middel van afstandsbewaking met aan het internet gekoppelde meetsystemen op een gelijkrichter of meetpaal, is het mogelijk de beschermingsgraad van uw Kathodische bescherming systeem continu te monitoren.

Wij kunnen met afstandsbewaking systeem Elisa (ontwikkeld i.s.m. Technolution) dit in eigen beheer aanbieden. Daarvoor is Elisa 1 reeds beschikbaar voor monitoring op gelijkrichters en Elisa 3 is in ontwikkeling voor monitoring van meetpalen.