Bel ons +(0)527-651761 of stuur een e-mail

Kathodische bescherming ontwerpen en bouwen

Een goed werkend Kathodische Bescherming systeem ontwerpen is wenselijk voor de levensduur van uw assets. Bij Korf KB is dit maatwerk en doen dit zoals in de norm NEN12954 is vastgelegd. Er bestaat helaas niet iets als een standaard KB systeem. Elk systeem en elke methode heeft zijn voor- en nadelen. Per project, leiding of tank binnen een systeem is onderzoek nodig. Zodat duidelijk is wat voor effect de aanpassing heeft op het bestaande KB systeem.

In het geval van een nieuw Kathodische Beschermingssysteem zullen we moeten vaststellen welk type het meest geschikt is. Dit is onder meer afhankelijk van het te beschermen object, de grondsoort waarin het object wordt geplaatst en het soort coating dat is aangebracht.

Veelal zijn de kathodische bescherming systemen opgedeeld in 2 types:

Type 1
met galvanische anodes (opoffering van bv Magnesium blokken/linten)

Type 2
met opgedrukte stroom door middel van een DC omvormer (gelijkrichter)

Bij nieuwe Kathodische Bescherming (KB) systemen ontwerpen, zal er onderzocht worden wat een geschikte methode is. Dit is afhankelijk van bijvoorbeeld de omvang van de te beschermen objecten, het soort bodem waar het object in is geplaatst en het soort coating dat toegepast is.

Vooronderzoek

Korf KB kan aan de hand van vooronderzoek en gedegen kennis en ervaring, advies geven in de vorm van een generiek Kathodische bescherming plan of Kathodische bescherming (KB) werkplan.

Gecertificeerd

Zodra een nieuw of aangepast systeem in bedrijf wordt gekomen kan Korf KB de oplevering verzorgen en door middel van een opleveringsrapport aantonen dat het systeem voldoet aan de gestelde eisen in onder andere de NEN12954. Tevens zal in dit rapport worden aangegeven wat de controles en het onderhoud in houdt.

Kathodische bescherming ontwerpen
Werken aan een nieuw ontworpen KB systeem.