Disclaimer

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

De Korf-KB-site bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van Korf-KB liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Korf-KB. Korf-KB is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Korf-KB geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Het technisch functioneren van de breedbandverbindingen vallen onder het risico van de exploitant van de breedbandverbinding. Korf-KB aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de breedbandleverancier. Korf-KB vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten van Korf-KB, en Korf-KB geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de site van Korf-KB.

Tevens is Korf-KB niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van Korf-KB die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is Korf-KB in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Certificeringen

   

Actuele links

Contact Informatie

Adres/address
Het Spijk 9,
8321 WT Urk,
Netherlands
Telefoon/phone: +31 527 651761
E-mail info@korf-kb.nl